Beställ kompetensutveckling om digitalisering
Beställ kompetensutveckling om digitalisering
 
 
 
Contents [Hide]

Beställ kompetensutveckling om digitalisering för skolor, förskolor, AMF och Kulturskolan

Beskrivning av ramavtal för kompetensutveckling kring digitalisering

Stockholms stad har upphandlat ett ramavtal för inköp av nya utbildningstjänster inom digital kompetensutveckling för pedagoger och verksamhetsledare. Det innebär att alla pedagogiska verksamheter i staden nu kan beställa fortbildning inom digitala verktyg och arbetssätt. Det nya ramavtalet syftar till att komplettera det befintliga utbudet hos Medioteket för att tillgodose behovet av kompetensutveckling kring digitaliseringen i stadens förskolor, skolor, AMF och kulturskolan. 

Från och med 1 januari 2018 behöver beställningar inte längre gå via Medioteket då dessa är anslagsfinansierade. Beställningar (avrop) kan därmed göras direkt från LinEducation enligt nedan beskrivna process.

Vilka verksamheter omfattas av ramavtalet?

 • Förskola
 • Grund- och gymnasieskola
 • Kulturskolan
 • Vuxenutbildningen (KomVux och SFI)

Vilken typ av utbildning kan avropas?

Avtalet erbjuder följande typer av utbildningsformat men det finns även möjlighet att skräddarsy utbildningar utifrån verksamhetens behov.

 • Workshop, halv eller heldag om 4 eller 8 timmar för maximalt 15 personer
 • Föreläsning om 4 eller 8 timmar, obegränsat antal deltagare
 • Tjänster för egen utförd utbildning. Denna innebär att leverantörer kan bistå att ta fram upplägg för utbildning men att verksamheten själv genomgör utbildningen
 • Handledning

Vad kostar det?

Priset omfattar alla med uppdraget förenade kostnader (dock ej lokaler om Tillfället genomförs i Stadens lokaler), såsom förberedelser, rådgivning, planering, kursmaterial, resor, logi etc. Leverantören är skyldig att vid avrop tillämpa avtalade priser och villkor.

Prislista LinEducation >> (länk till intranät)
Prislista TÄNK OM >> (länk till intranät)

 

Så här beställer du utbildning

 Följande steg beskriver hur ni går tillväga för att beställa utbildning. Det är viktigt att ni kontaktar leverantörena i nedan beskrivna rangordning. 

Rangordning

 1. LinEducation (extern upphandlad utbildningsleverantör)
 2. TÄNK OM (extern upphandlad utbildningsleverantör)

1. Avropa kurs från LinEducation

Läs mer om LinEducations samarbete med Stockholms stads skolor >>

Så här går avropsprocessen till

 1. Använd stadens avropsmall, fyll i önskat innehåll i utbildningen/utbildningarna. 
 2. Skicka er ifyllda avropsmall till LinEducation på e-post: avrop.sthlm@lineducation.se
 3. LinEducation bekräftar inom 24 timmar att de tagit emot er avropsförfrågan. 
 4. LinEducation ser till att tillsammans med er diskutera utbildningsprocessen och komma fram till ett slutgiltigt utbildningsinnehåll (inom 20 arbetsdagar)
 5. I det sista steget skickar LinEducation en slutgiltig skriflig detaljerad bekräftelse på vad som är beställt så att både ni och utbildningsledarantörer är överens om innehåll och omfattning. Den ska minst innehålla följande:
  • Utbildningsform
  • Överenskommet innehåll för Tillfället
  • Datum och tid för genomförandet av Tillfället
  • Total kostnad för genomförande av Tjänsten samt, om tillämpligt, timkostnad och antal timmar för genomförandet av Tjänsten.
  • Namn samt kontaktuppgifter till Utbildare som ska genomföra Tjänsten
  • Namn samt kontaktuppgifter till person som avropat
 6. Utbildningen genomförs

Om möjligt - ta kontakt med LinEducation på ovanstående e-post för att diskutera utbildningsinnehåll.

2. Avropa kurs från TÄNK OM

Om LinEducation meddelar att de inte har möjlighet att erbjuda utbildning enligt era önskemål har ni möjlighet att avropa utbildning från nr 3 i rangordningslistan: TÄNK OM. Avropsprocessen ser då likadan ut.

Läs mer om TÄNK OM >>

 1. Använd stadens avropsmall, fyll i önskat innehåll i utbildningen/utbildningarna.
 2. Skicka er ifyllda avropsmall till TÄNK OM på epost: info@tankom.nu 
 3. TÄNK OM bekräftar inom 24 timmar att de tagit emot er avropsförfrågan. 
 4. TÄNK OM ser till att tillsammans med er diskutera utbildningsprocessen och komma fram till ett slutgiltigt utbildningsinnehåll (inom 20 arbetsdagar)
 5. I det sista steget skickar TÄNK OM en slutgiltig skriflig bekräftelse på vad som är beställt så att både ni och utbildningsledarantörer är överens om innehållet. Den ska minst innehålla följande:
  • Utbildningsform
  • Överenskommet innehåll för Tillfället
  • Datum och tid för genomförandet av Tillfället
  • Total kostnad för genomförande av Tjänsten samt, om tillämpligt, timkostnad och antal timmar för genomförandet av Tjänsten.
  • Namn samt kontaktuppgifter till Utbildare som ska genomföra Tjänsten
  • Namn samt kontaktuppgifter till person som avropat
 6. Utbildningen genomförs

 

 Använd avropsmall vid alla beställningar av LinEducation och TÄNK OM

För samtliga beställningar till både LinEducation och TÄNK OM ska avsedd avropsmall användas. Det är viktigt att beställningarna sker skriftligt då dessa bildar underlag för dokumentation och spårbarhet. 

Här finns avropsmallen samt en exempelmall som är ifylld med exempeltext - allt för att underlätta för er i beställningsförfarandet. 

Använd denna avropsmall vid alla era beställningar >>

Kika på vårt exempelmall för avropsbeställning >>

avropspresicering.PNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents
Mall_avropsforfragan_exempeltext
Was this guide helpful to you?