Lisa Självservice - frånvaro
arne.holm@stockholm.se
Sjukfrånvaro
1.
Ange orsak
2.
Ange omfattning och registrera frånvaron
Was this guide helpful to you?