Ansöka om hyreskompensation
erica.olsson@stockholm.se
1.
Välj verksamhet och länka dig till den nya delen av Anordnarwebben
2.
Välj verksamhet och hyreskompensation.
3.
Gör en ansökan och beräkning av ersättning.
4.
Kontrollera och skicka in ansökan.
5.
Bifoga hyresavi och hyreskontrakt.
6.
Se gjord ansökan, eventuellt komplettera med bilagor.
7.
Se ditt beslutet.
Was this guide helpful to you?